Podrobnosti záznamu

Název
    U-Pb, Rb-Sr and K-Ar dating of Sihla tonalites of Vepor Pluton (West Carpathian Mts.)
Údaj o odpovědnosti
    Jelena V. Bibikova, Sergej P. Korikovskij, Marián Putiš, Igor Broska, Jurij V. Golcman, Maina M. Arakeljanc
Autor
    Arakeljanc, Maina M.
    Bibikova, Jelena V.
    Broska, Igor
    Golcman, Jurij V.
    Korikovskij, Sergej P.
    Putiš, Marián
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Roč. 41, č. 4
Strany
    s. 427-436
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Předmětová skupina
    absolutní věk
    analýza hornin
    granitoidy
    Slovenské rudohoří
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Sihla
Klíčové slovo
    Carpathian
    Dating
    K-Ar
    Mts
    Pluton
    Rb-Sr
    Sihla
    Tonalites
    U-Pb
    Vepor
    West
Abstrakt (česky)
   Práce obsahuje nové výsledky izotopického určení stáří 2 vzorků tonalitů z veporského plutonu v Západních Karpatech. Metoda U-Pb poskytla konkordantní stáří magmatických zirkonů 303 2 mil.let, odpovídající dobře krystalizaci z taveniny. Modelové stáří biotitů metodou Rb-Sr z těchže vzorků je 88 - 98 mil.let a metodou K/Ar je 236 - 278 mil.let. Rozdíly lze vysvětlit alpinskou radiologickou rejuvenací (94 mil.let) hydrotermální povahy, provázené migrací radiogenního stroncia a rubidia při teplotách pod 300 °C. V tomto případě je ztráta radiogenního argonu ze slíd menší, takže metoda K/Ar poskytne výsledkek bližší stáří krystalizace z taveniny než stáří alpinské rejuvenace.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012