Podrobnosti záznamu

Název
    U-Pb age of granitoid rock from the quarry Dubná Skala-Malá Fatra Mts
Údaj o odpovědnosti
    Nikolaj P. Ščerbák, Bohuslav Cambel, Jevgenij N. Barnickij, Leonid M. Stepanjuk
Autor
    Barnickij, Jevgenij N.
    Cambel, Bohuslav
    Stepanjuk, Leonid M.
    Ščerbák, Nikolaj P.
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Vol. 41, no. 4
Strany
    s. 407-414
Rok
    1990
Poznámky
    1 tab., 1 sch.
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Předmětová skupina
    absolutní věk
    analýza hornin
    granodiorit
    jaderná pohoří
    Malá Fatra
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Malá Fatra
Klíčové slovo
    Age
    Dubná
    Fatra
    Granitoid
    Mts
    Quarry
    Rock
    Skala-Malá
    U-Pb
Abstrakt (česky)
   Stáří tonalitu z Dubné Skaly v Malé Fatře bylo určeno metodou U-Pb na zirkonech, separovaných z hornin. Získaná hodnota 333 mil. let odpovídá stanovení Rb-Sr metodou na většině vzorků z jaderných pohoří Západních Karpat. Je uvedeno průměrné složení granodioritů a tonalitů Malé Fatry
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012