Podrobnosti záznamu

Název
    U-Pb zircon ages and structural development of metagranitoids of the Teplá crystalline complex: evidence for pervasive Cambrian plutonism within the Bohemian massif (Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    Wolfgang Dörr, Jiří Fiala, Zdeněk Vejnar, Gernold Zulauf
Autor
    Dörr, Wolfgang
    Fiala, Jiří
    Vejnar, Zdeněk
    Zulauf, Gernold
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologische Rundschau
Svazek/č.
    Vol. 87, no. 1
Strany
    p. 135-149
Rok
    1998
Poznámky
    8 obr., 1 fot., 2 tab., 2 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Rdsch.
Předmětová skupina
    chemismus hornin
    Český masiv
    datování U/Pb
    kambrium
    magmatismus
    metagranit
    metamorfóza
    ortorula
    tepelské krystalinikum
    vrásnění kadomské
    zirkon
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Dobrá Voda (Karlovy Vary)
    Lestkov (Tachov)
    Michalovy Hory (Tachov)
    Teplá (Karlovy Vary)
Klíčové slovo
    Ages
    Bohemian
    Cambrian
    Complex
    Crystalline
    Czech
    Development
    Evidence
    Massif
    Metagranitoids
    Pervasive
    Plutonism
    Republic
    Structural
    Teplá
    U-Pb
    Within
    Zircon
Abstrakt (anglicky)
   U-Pb zircon dating of three metagranitoids, situated within a tilted crustal section at the northwestern border of the Teplá Barrandian unit (Teplá crystalline complex, TCC), yield similar Cambrian ages. The U-Pb data of zircon of the Teplá orthogneiss define an upper intercept age of 513 +7/-6 Ma. The 207Pb/206Pb ages of 516 10 and 511 10 Ma of nearly concordant zircons of the Hanov orthogneiss and the Leskov granites are interpreted to be close to the formation age of the granitoid protolith. Similar to the Cambrian granitoids of the southwestern part of the Teplá Barrandian unit (Domažlice crystalline complex, DCC) the Middle Cambrian emplacement of the TCC granitoids postdates Cadomian deformation and metamorphism of the Upper Proterozoic country rocks, but predates Variscan tectonometamorphic imprints.
   Structural data as well as sedimentological criteria suggest a dextral transtensional setting during the Cambrian plutonism, related to the Early Paleozoic break-up of northern Gondwana. Due to strong Variscan crustal tilting, the degree of Variscan tectonometamorphic overprint is strikingly different in the dated granitoids. It is lowest in the weakly or undeformed Lestkov granite, located in the greenschist-facies domain. The Teplá orthogneiss in the north underwent pervasive top-to-NW mylonitic shearing under amphibolite-facies conditions. There is no indication for a resetting of the U-Pb isotopic system of the Teplá orthogneiss zircons that could be attributed to this imprint. Radiation damages accumulated until recent have probably caused lead loss
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012