Podrobnosti záznamu

Název
    Uhelná (gelinitová) klastická žíla v severočeské pánvi (miocén)
Údaj o odpovědnosti
    Stanislav Hurník
Další názvy
    Coal (humic gel) clastic dike in the North Bohemian Basin (Miocene)
Autor
    Hurník, Stanislav, 1933-2005
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Roč. 66, č. 1
Strany
    s. 23-29
Rok
    1991
Poznámky
    1 obr., 2 tab., 2 pl. + 2
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Předmětová skupina
    chemismus hornin
    gelinit
    ložiska pevných paliv
    miocén
    organogenní materiál
    sedimenty jílovité
    severočeská pánev
    uhlí hnědé
    žíla klastická
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Dřínov
Klíčové slovo
    Gelinitová
    Klastická
    Miocén
    Pánvi
    Severočeské
    Uhelná
    žíla
Abstrakt (česky)
   Na velkolomu Čs. armády v severočeské hnědouhelné pánvi byla u Dřínova odkryta klastická žíla, jejíž výplň představuje gelifikovaná bezstrukturní uhelná pánev černé barvy a vysokého lesku. Žíla proráží soubor poloh jílovců, střídajících se s polohami uhelnatých jílovců až jílovitého uhlí. Tyto sedimenty představují stratigraficky spodní část hlavní hnědouhelné sloje v nebilančním vývoji. Genezi žíly lze s určitými výhradami spojovat s vulkanickou strukturou severně položenou. Jsou uvedeny parametry chemicko-technologických vlastností gelinitu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012