Podrobnosti záznamu

Název
    Uhelné tonsteiny a další tufogenní horniny jako významné korelační horizonty v čs. části hornoslezské pánve
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Horák, Vladimír Špachman, Petr Martinec, Zdeněk Weiss
Další názvy
    Coal tonsteins and other tufogenous rocks as important marker horizons in the Czechoslovak part of the Upper Silesian coal basin
Autor
    Horák, Jiří
    Martinec, Petr, 1942-
    Špachman, Vladimír
    Weiss, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí
Svazek/č.
    Roč. 38, č. 12
Strany
    s. 518-523
Rok
    1990
Poznámky
    5 obr., 6 fot., 1 tab.
Předmětová skupina
    horniny tufogenní
    hornoslezská pánev
    karbon-svrchní
    korelace
    ložiska pevných paliv
    namur
    sedimenty jílovité
    tonsteiny uhelné
    uhlí černé
    vulkanodetrity
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Ostravsko-karvinský revír
Klíčové slovo
    části
    čs
    Další
    Horizonty
    Horniny
    Hornoslezské
    Jako
    Korelační
    Pánve
    Tonsteiny
    Tufogenní
    Uhelné
    Významné
Abstrakt (česky)
   Obtížnost identifikace uhelných slojí je zřejmá tam, kde je masív intenzívně tektonicky porušen. Jedním z kritérií pro určení sloje je i přítomnost litostratigrafického horizontu ve sloji nebo v jejím blízkém okolí. Jako tyto horizonty vystupují i uhelné tonsteiny. Na základě korelací byla stanovana kritéria pro petrografický pojem uhelný tonstein jako argilitizovaný tuf v podmínkách uhlotvorného rašeliniště. Jsou uvedena korelační schémata ostravského a karvinského souvrství s vyznačením tufogenních litostratigrafických horizontů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012