Podrobnosti záznamu

Název
    Układ i struktura średniogórskich koryt w warunkach lokalnej dostawy zwietrzelin (Sudety Wschodnie)
Údaj o odpovědnosti
    Piotr Owczarek
Další názvy
    Evolution of small valleys of the loess Głubczyce Plateau during the last 7000 years (Variant.)
    Pattern and structure of the mid-mountain river channels in the conditions of the local regolith supply (Eastern Sudetes)
Autor
    Owczarek, Piotr
Jazyk
    polsky
Zdrojový dokument - seriál
    Przegląd geologiczny
Svazek/č.
    Roč. 52, č. 11
Strany
    s. 1082-1083
Rok
    2004
Poznámky
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Klasifikační znak
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    horní tok řeky
    koluvium
    koryto
    kvartér Českého masivu
    morfologie fluviální
    spád řeky
    zvětralinový plášť
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Opava
    Polsko - jihozápad
Klíčové slovo
    Dostawy
    Koryt
    Lokalnej
    średniogórskich
    Struktura
    Sudety
    Układ
    Warunkach
    Wschodnie
    Zwietrzelin
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    30. 5. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012