Podrobnosti záznamu

Název
    Ukládání a zpracování ložiskových dat s využitím programů Access, Delphi a Topol
Údaj o odpovědnosti
    Ivan Kolomazník
Další názvy
    Storage and processing of mineral deposits data using Access, Delphi and Topol programs
Autor
    Kolomazník, Ivan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Roč. 74, č. 2
Strany
    s. 207-210
Rok
    1999
Poznámky
    3 obr.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    databanka
    digitalizace
    geologie ložisková
    grafické techniky
    hornoslezská pánev
    program počítačový
    průzkum ložiska
    uhlí
    zpracování dat
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Karviná
    Ostrava
Klíčové slovo
    Access
    Dat
    Delphi
    Ložiskových
    Programů
    Topol
    Ukládání
    Využitím
    Zpracování
Abstrakt (anglicky)
   The program system has been developed to store and process data. The Rockware system can be used for graphic outputs and some special operations and calculations. This system allows graphic output based on text files which contain graphic instructions. Theses files are created on the program basis. A modern database program Microsoft Access 97 is used for data storage, whereas the Borland compiler Delphi 3 serves as the programming medium (environment), and the Topol program of the Help Service Mapping Company is used for graphic outputs
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012