Podrobnosti záznamu

Název
    Ukončení komplexního výzkumu vrtů v konickém paleozoiku (sz. část Drahanské vrchoviny) (24-21 Jevíčko)
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Dvořák
Další názvy
    Termination of complex research on the boreholes in Konice Paleozoic (NW part of Drahany Uppland)
Autor
    Dvořák, Jaroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Strany
    s. 54-55
Rok
    1996
Poznámky
    1 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Předmětová skupina
    devon
    flyš
    karbon-spodní
    litologie
    moravský devon a spodní karbon
    sedimentologie
    tektonika regionální
    výzkum
    zpráva o činnosti
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Konice (Prostějov)
Klíčové slovo
    24-21
    Drahanské
    Jevíčko
    Komplexního
    Konickém
    Paleozoiku
    Sz
    Ukončení
    Vrchoviny
    Vrtů
    Výzkumu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012