Podrobnosti záznamu

Název
    Uloženiny karpatské soustavy v pokryvu produktivního karbonu v důlních jámách podbeskydské části hornoslezské pánve
Autor
    Vašíček, Zdeněk
Konference
    Geonics 2007 (23.05.2007-25.05.2007 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Documenta geonica 2007/2. Geonics 2007. 2
Strany
    S. 199-205
Poznámky
    Překlad názvu: Deposits of the Carpathian System in the overbunden of Productive Carboniferous in the mine shafts of the Podbeskydí part of the Upper Silesian Coal Basin
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Southern part of Upper Silesian Basin
    Subsilesian and Silesian Nappes
Klíčové slovo
    části
    Důlních
    Hornoslezské
    Jámách
    Karbonu
    Karpatské
    Pánve
    Podbeskydské
    Pokryvu
    Produktivního
    Soustavy
    Uloženiny
Abstrakt (česky)
   V nadloží uhlonosného karbonu otevřeného důlními díly v jižní části hornoslezské pánve se nacházejí uloženiny karpatské soustavy. Tvoří je autochtonní uloženiny miocénu a mesozoicko-terciérní uloženiny podslezského a slezského příkrovu s komplikovanou geologickou stavbou.
Abstrakt (anglicky)
   Coalbearing deposits in the southern part of Upper Silesian Basin (Podbeskydí) are opened by 12 new shafts. The thick overbunden of productive Carboniferous represent especially deposits of the outer Carpathian Nappes.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012