Podrobnosti záznamu

Název
    Uloženiny z gravitačních proudů v příbojové facii české křídové pánve
Další názvy
    Gravity deposits in the rocky-coast facies of the Bohemian Cretaceous Basin
Autor
    Eliáš, Mojmír
    Zelenka, Přemysl
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    2
Rok
    2002
Výraz tezauru
    gravity deposits, Bohemian Cretaceous Basin
Klíčové slovo
    české
    Facii
    Gravitačních
    Křídové
    Pánve
    Proudů
    Příbojové
    Uloženiny
Abstrakt (česky)
   Mezi sedimenty takzvané příbojové facie české křídové pánve na Kolínsku byly kromě obvyklých výplní v depresích paleoreliéfu zjištěny i uloženiny z gravitačních proudů, vyplňující příčná údolí.
Abstrakt (anglicky)
   Gravity deposits in the rocky-coast facies of the Bohemian Cretaceous Basin
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014