Podrobnosti záznamu

Název
    Ultrabazické horniny těšínitové asociace v západní části slezské jednotky
Další názvy
    Ultrabasic rocks of the teschenite association in the western part of the Silesian Unit
Autor
    Buriánek, David
    Dolníček, Zdeněk
    Kropáč, Kamil
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 20, č. 1-2
Strany
    6
Rok
    2013
Výraz tezauru
    Silesian Unit, ultrabasic rocks, teschenite association, mineralogy, petrology, thermometry
Klíčové slovo
    Asociace
    části
    Horniny
    Jednotky
    Slezské
    Těšínitové
    Ultrabazické
    Západní
Abstrakt (česky)
   Horniny těšínitové asociace ve slezské jednotce Západních Karpat reprezentují širokou škálu většinou alkalických bazických až ultrabazických výlevných i hlubinných hornin. Ultrabazické horniny jako pikrity a peridotity zde reprezentují geochemicky nejméně modifikovaný primitivní materiál. Minerály v těchto horninách nesou informace o PT podmínkách v nichž krystalovaly, a proto je můžeme využít při interpretaci jejich magmatického i postmagmatického vývoje. Pikrity tvoří subakvatické lávové proudy charakterizované přítomností polštářových láv a hyaloklastitů. Chemické složení minerálů a zejména spinelidů odráží tento vývoj. Inkluze v olivínech a některá zrna v základní hmotě mají složení odpovídající magmatickým chromovým spinelům. V základní hmotě je však v důsledku sekundárních přeměn chromový spinel obrůstán magnetitem či Ti-bohatým magnetitem. V některých případech však není možné vyloučit ani magmatickou krystalizaci magnetitu. Peridotit představuje enklávu vynesenou magmatem z hlo
   ubek kolem 35 km. V této hloubce se nacházel magmatický krb, kde docházelo ke gravitační diferenciaci magmatu a vzniku kumulátů za teplot kolem 1294-1322 °C. Získaná data jsou však pouze orientační a jejich potvrzení vyžaduje další výzkum. Chemické složení spinelidů indikuje nejméně dvě fáze vývoje této horniny. V olivínu a pyroxenu jsou uzavřeny inkluze chromitu, které vznikaly během magmatické krystalizace. Teploty vypočítané pro pár olivín-chromit jsou však o ~ 500 °C nižší než by odpovídalo podmínkám, za nichž ultrabazické horniny krystalizují. Tuto skutečnost můžeme vysvětlit reekvilibrací těchto minerálů během jejich chladnutí. Mladší amfibol a flogopit vznikaly současně s magnetitem v podmínkách nižších teplot.
Abstrakt (anglicky)
   Ultrabasic rocks of the teschenite association in the western part of the Silesian Unit
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014