Podrobnosti záznamu

Název
    Ultrazvuková měření pro přečerpávací hydroelektrárnu Centro Cuba-Caracusey
Údaj o odpovědnosti
    Martin Vlastník
Další názvy
    Ultrasonic measurements for the pumping hydro-power plant Centro Cuba-Caracusey
Autor
    Vlastník, Martin
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 5
Strany
    s. 145-147
Rok
    1991
Poznámky
    3 diag.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    geoakustika
    interpretace dat
    mechanika zemin
    měření
    půda základová
    stavby vodní
    ultrazvuková karotáž
Geografické jméno
    Caracusey
    Kuba
Klíčové slovo
    Centro
    Cuba-Caracusey
    Hydroelektrárnu
    Měření
    Přečerpávací
    Ultrazvuková
Abstrakt (česky)
   Na lokalitě Caracusey byly provedeny tři druhy ultrazvukových měření: klasická ultrazvuková měření vrtných jader na neopracovaných vzorcích, bodová akustická karotáž vrtů a ultrazvukové měření vzorků určených pro zkoušky mechaniky hornin. K měření byla použita aparatura Ultrasonic Tester BP III firmy Steinkampf. Toto komplexní měření pomohlo stanovit vstupní hodnoty pro odhad vztahu dynamického a statického modulu pružnosti horninových typů na lokalitě. Zároveň ukázalo na širší možnosti využití této terénní metody
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012