Podrobnosti záznamu

Název
    Ultrazvukové prozařování vrtného jádra z lokality historického Dole Jeroným
Autor
    Lednická, Markéta
Konference
    OVA ´08 (17.) - Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice (08.04.2008-10.04.2008 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 8, č. 2
Strany
    s. 97-105
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: GA105/06/0068, GA ČR
    Překlad názvu: Ultrasonic Measurement of Drill Core from Jeronym Mine
    Rozsah: 14 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    spreading velocity
    ultrasonic measurement
Klíčové slovo
    Dole
    Historického
    Jádra
    Jeroným
    Lokality
    Prozařování
    Ultrazvukové
    Vrtného
Abstrakt (česky)
   Článek popisuje ultrazvuková měření na granitových vzorcích z Dolu Jeroným za laboratorních podmínek. K vlastnímu měření byla použita aparatura TICO. Naměřené změny rychlosti šíření UZ vln ukazují na existence trhlin a anizotropie v granitových vzorcích
Abstrakt (anglicky)
   This contribution describes ultrasonic measurement of the granite specimen from Jeroným mine in laboratory conditions. Instrumentation TICO was used for this experimental measurement on the rock. Changes in spreading velocities detect existence of fissures and anisotropy in the granite specimen.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012