Podrobnosti záznamu

Název
    Underground runoff from crystalline complex of West Carpathians - results of evaluation and their possible application on solution of basical hydrogeological problems
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Dovina
Autor
    Dovina, Vladimír
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierská geológia
Svazek/č.
    Roč. 8
Strany
    s. 105-125
Rok
    1989
Poznámky
    1 obr., 3 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Západ. Karpaty, Sér. Hydrogeol. inž. Geol.
Klasifikační znak
    556
Předmětová kategorie
    hydrogeologie a hydraulické vlastnosti hornin
    metody studia a vyhledávání podzemních vod
    vodní bilance, infiltrace, podzemní odtok, vztah povrchových a podzemních vod
    Západokarpatská soustava
Klíčové slovo
    Application
    Basical
    Carpathians
    Complex
    Crystalline
    Evaluation
    Hydrogeological
    Possible
    Problems
    Results
    Runoff
    Solution
    Underground
    West
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012