Podrobnosti záznamu

Název
    Uniform estimate of the constant in the strengthened CBS inequality for anisotropic non-conforming FEM systems
Autor
    Blaheta, Radim
    Margenov, S.
    Neytcheva, M.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Numerical Linear Algebra with Applications
Svazek/č.
    Roč. 11, č. 4
Strany
    s. 309-326
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: I-1001/2000, Bulgarian NSF, BG
    Projekt: ICA1-2000-70016, Center of Excellence BIS-21, XE
    Překlad názvu: Stejnoměrný odhad konstanty v zesílené CBS nerovnosti pro anizotropní nekonformní systémy MKP
    Rozsah: 18 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    CBS constant
    hierarchical basis
    multilevel preconditioners
Klíčové slovo
    Anisotropic
    CBS
    Constant
    Estimate
    FEM
    Inequality
    Non-conforming
    Strengthened
    Systems
    Uniform
Abstrakt (česky)
   V tomto článku je konstruován algebraický dvouúrovňový předpodmíňovací algoritmus pro eliptické okrajové úlohy druhého řádu, přičemž diskretizace prováděna s využitím Crouzeix-Raviartových nekonformních lineárních konečných prvků na trojúhelnících. Je třeba upozornit, že v tomto případě konečněprvkové prostory odpovídající dvěma následujícím úrovním zjemnění sítě nejsou vnořené. Proto je uvažována vhodná dvouúrovňová báze, jež nám umožňuje využít obecný rámec pro konstrukci dvouúrovňových předpodmíňovačů pro konformní konečné prvky a zobecnit tuto metodu pro víceúrovňový případ.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012