Podrobnosti záznamu

Název
    Unikátní nález sfaleritu na dole ČSM ve Stonavě
Údaj o odpovědnosti
    Petr Welser, Petr Waclawik, Ivan Hoch, Antonín Uher
Další názvy
    Unique find of sphalerite on the ČSM Mine in Stonava (Czech Part of Upper Silesian Coal Basin)
Autor
    Hoch, Ivan
    Uher, Antonín
    Waclawik, Petr
    Welser, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 13
Strany
    s. 236-238
Rok
    2005
Poznámky
    2 obr., 1 fot., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    549
Skupina konspektu
    549
Předmětová skupina
    difrakce rentgenová
    důl
    hornoslezská pánev
    karbon-svrchní
    mineralogie topografická
    pískovce
    profil vrtný
    průzkum ložiska
    puklinatost
    sfalerit
    uhelná sloj
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Paskov (Frýdek-Místek, Frýdek-Místek)
    Stonava (Karviná, Karviná)
Klíčové slovo
    ČSM
    Dole
    Nález
    Sfaleritu
    Stonavě
    Unikátní
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012