Podrobnosti záznamu

Název
    Unikátní nález silicitové sekery z Hluku
Další názvy
    Unique Find of Siliceous Axe from Hluk
Autor
    Dufka, Kamil
    Přichystal, Antonín
    Šebela, Lubomír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Slovácko
Svazek/č.
    Roč. XLIX, č. 1
Strany
    4
Rok
    2007
Výraz tezauru
    siliceous axe - Hluk - chert of the Krumlovský les type - Funnel Beaker culture
Klíčové slovo
    Hluku
    Nález
    Sekery
    Silicitové
    Unikátní
Abstrakt (česky)
   V katastru obce Hluk byla nalezena silicitová sekera zhotovená z rohovce typu Krumlovský les. Je unikátní z toho důvodu, že dosud nalezené silicitové sekery na území Moravy mají jako surovinu silicity z glacigenních sedimentů nebo silicity polské provenience, místní moravské rohovce dosud nebyly zjištěny. Podle morfologie zřejmě souvisí s kulturou nálevkovitých pohárů.
Abstrakt (anglicky)
   In the cadastral area of the locality of Hluk (Uherské Hradiště district) a silicite axe was found. The find is unique because to be made of chert of the Krumlovský les type. Till recent time found other siliceous axes in Moravia have silicites from glacial sediments or silicites of Polish origin as raw materials, local Moravian cherts have not been ascertained. According to its morphology, the axe can be connected with the Funnel Beaker culture.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012