Podrobnosti záznamu

Název
    Unikátní zachování exoskeletonů trilobitů v řevnických křemencích (libeňské souvrství, ordovik) z Ejpovic na Rokycansku
Další názvy
    Exceptional preservation of trilobite exoskeletons in the Řevnice Quartzite (Libeň Formation, Ordovician) from Ejpovice in the Rokycany area
Autor
    Budil, Petr
    Mergl, Michal
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010
Svazek/č.
    Roč. 44, č. podzim
Strany
    4
Rok
    2011
Výraz tezauru
    preservation, Trilobita, Ordovician, Prague Basin, Barrandian
Klíčové slovo
    Ejpovic
    Exoskeletonů
    Křemencích
    Libeňské
    Ordovik
    Rokycansku
    řevnických
    Souvrství
    Trilobitů
    Unikátní
    Zachování
Abstrakt (česky)
   POpsáno uje výjimečné zachování trilobitových exoskeletonů k blocích křemenců nalezených na S svahu vrchu Čilina (Rokycany, JZ část Barrandienu). Narozdíl od běžného zachování trilobitů v řevnických křemencích jako vnitřní či vnější jádra bez drobných detailů má nový materiál zachován původní povrchové detaily exoskeletonů jako terrace lines a tuberkule. Zachování indikuje, že pečlivý sběr může poskytnout materiál poskytující dosud neznámé detaily morfologie fosílií. Toto unikátní zachování má velký význam pro taxonomické zhodnocení trilobitů z řevnických křemenců.
Abstrakt (anglicky)
   Exceptional preservation of trilobite exoskeletons in the Řevnice Quartzite (Libeň Formation, Ordovician) from Ejpovice in the Rokycany area
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014