Podrobnosti záznamu

Název
    Untersuchungen zur quartären und rezenten Tektonik im Umfeld der Marienbader Störung und des Egerer Beckens (Tschechien) - erste Ergebnisse
Údaj o odpovědnosti
    Ralf Schunk, Andreas Peterek, Claus-Dieter Reuther
Autor
    Peterek, Andreas
    Reuther, Claus-Dieter
    Schunk, Ralf
Jazyk
    německy
Zdrojový dokument - seriál
    Mitteilungen aus dem Geologisch-Paläontologischen Institut der Universität Hamburg
Svazek/č.
    Jg. 87
Rok
    2003
Poznámky
    14 obr., 4 s. bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Mitt. Geol.-Paläont. Inst. Univ. Hamburg.
Předmětová skupina
    chebská pánev
    dálkový průzkum Země
    digitalizace
    epicentrum
    kenozoikum
    modelování
    neotektonika
    pánev sedimentační
    pohyb vertikální
    recent
    reliéf
    říční síť
    subsidence
    uhelná sloj
    zemětřesný roj
    zlom aktivní
    zóna zlomová
Geografické jméno
    Cheb
    ČR-Čechy
    Hájek (Cheb)
    Mariánské Lázně (Cheb)
    Nový Kostel (Cheb)
    Plesná (Cheb)
    Počátky (Sokolov)
    SRN-Bayern
Klíčové slovo
    Beckens
    Egerer
    Ergebnisse
    Erste
    Marienbader
    Quartären
    Rezenten
    Störung
    Tektonik
    Tschechien
    Umfeld
    Untersuchungen
Abstrakt (anglicky)
   The Cheb (Eger) basin and the Mariánské Lázně fault zone (MLF; Marienbader Störung) are very prominent and young structural features in the northwestern part of the Bohemian massif. To clarify the late Pliocene to Recent crustal movements related to both the basin and fault development combined studies on the geomorphological inventar and the Pleistocene stratigraphic record of the area are carried out recently. The preliminary results reveal significant Pleistocene to Recent movements along the NNW-SSE and N-S segments of the MLF and along a N-S running displacement zone crossing the MLF and the Cheb basin (Počátky - Plesná -Zone sensu BANKWITZ et al. 2003). The northern part of the Počátky - Plesná - Zone is displayed by the seismically active area of Nový Kostel ("Vogtland swarmquakes") that is related to a sinistral shear zone at 6 - 11 km crustal depth.
   Whereas surface faulting can be observed only along the southern part of the Počátky - Plesná -Zone crustal uplift is significant in the region E of the Nový Kostel epicentral area. Vertical movement along the MLF occured mainly during late Pliocene to middle Pleistocene time. Significant changes in the pattern of uplift and subsidence during the middle Pleistocene give evidence that activity along the N-S runnig Počátky - Plesná - Zone started during that time
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012