Podrobnosti záznamu

Název
    Unusual crystal evolution of galena at the base metals ore deposit Radětice, SE of Příbram (Czech Republic)
Další názvy
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)