Podrobnosti záznamu

Název
    Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
Další názvy
    Neobvyklá mineralizace s niobovým titanitem a Bi-telluridy v scheelitovém skarnu v lomu Kamenné doly u Písku, moldanubikum, Český masiv
Autor
    Cempírek, Jan
    Cícha, Jiří
    Houzar, Stanislav
    Litochleb, Jiří
    Sejkora, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 53, č. 1
Strany
    16
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Bi tellurides
    electron microprobe
    marble
    Moldanubian Zone
    niobian titanite
    scheelite
    skarn
    sulphides
Klíčové slovo
    Bi-tellurides
    Bohemian
    Doly
    Kamenné
    Massif
    Mineralization
    Moldanubian
    Near
    Niobian
    Písek
    Quarry
    Scheelite
    Skarn
    Titanite
    Unusual
    Zone
Abstrakt (česky)
   Neobvyklá minerální asociace s niobovým titanitem, ryzím Bi a Bi-(sulfo)telluridy byla zjištěna v scheelitovém skarnu na kontaktu chondroditového mramoru a melanokratního granitu (durbachitu). Na lokalitě je niobový titanit v akcesorickém množství zastoupen zejména v tenkých žilách hedenbergitového skarnu pronikajícího mramorem. Vedle vyššího obsahu Nb (až 0,164 apfu Nb) a lokálně i Ta (až 0,038 apfu Ta5+), je rovněž relativně bohatý Al a lokálně obsahuje mírně vyšší koncentrace Fe, Sn, Zr a F. Vzácný je v asociaci s vesuvianem a grossularem v masivním skarnu (jednotka I), kde má relativně nízký obsah Nb (až 0,028 apfu) a zejména Ta (až 0,002 apfu). Ryzí Bi je jednak vzácnou akcesorií v mramoru, jednak relativně častým akcesorickým minerálem masivního skarnu, zrudněného scheelitem, pyritem, pyrhotinem a arzenopyritem. Vzácně je doprovázen dosud nepojmenovanými Bi-(sulfo)telluridy sérií Bi2X a Bi5X3, které velmi vzácně vystupují v trhlinách arsenopyritových zrn.
Abstrakt (anglicky)
   Clinopyroxene-garnet scheelite skarn containing accessory niobian titanite, native bismuth and Bi-tellurides of the Bi2X and Bi5X3 series, together with Fe- and Fe-As sulphides, is associated with the contact of chondrodite marble with melanocratic granite-quartz syenite (durbachite). Hedenbergite-rich vein in this marble can be considered as an additional type of skarn. The presence of accessory niobian titanite is typical, in particular, of the veins. In addition to increased Nb contents (up to 10.6 wt. % Nb2O5; up to 0.164 apfu Nb) and locally Ta (up to 4.07 Ta2O5; up to 0.038 apfu Ta), it is relatively rich in Al (up to 0.253 apfu). The Bi-(sulpho-) telluride with empiric formula Bi1.98(Te0.66S0.34Se0.02)?1.02 is a member of the Bi2X series, whose members were described from numerous localities as unnamed minerals. The second Bi-(sulpho-) telluride with empiric formula (Bi4.51Fe0.40Cd0.03Pb0.02Sb0.01As0.01)?4.98(Te1.58S1.36Se0.08)?3.02 is probably a S-rich member of the Bi5X3 serie
   s.
Přispěvatel
    Moravské zemské muzeum Brno
Kód přispěvatele
    MZM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012