Podrobnosti záznamu

Název
    Unusual types of secondary calcite from the Scarisoara Ice Cave, Bihor Mts., Romania
Autor
    Hercman, H.
    Onac, B. P.
    Žák, Karel
Konference
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň (5.). Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti životného jubilea RNDr. Antona Droppu, CSc (26.09.2005-29.09.2005 : Demänovská Dolina, Slovensko)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti životného jubilea RNDr. Antona Droppu, CSc
Strany
    s. 118-122
Poznámky
    Překlad názvu: Zvláštní typy sekudárního jeskynního kalcitu ze zaledněné jeskyně Scarisoara, pohoří Bihor, Rumunsko
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Bihor Mts., Romania
    cave
    cryogenic carbonate
    Scarisoara
Klíčové slovo
    Bihor
    Calcite
    Cave
    Ice
    Mts
    Romania
    Scarisoara
    Secondary
    Types
    Unusual
Abstrakt (česky)
   Článek popisuje několik typů sekundárního jeskynního kalcitu ze zaledněné jeskyně Scarisoara v pohoří Bihor v Rumunsku. Kryogenní jeskynní karbonáty se tvoří vyloučení rozpuštěných složek roztoku při mrznutí krasových vod v jeskyni. Procesy vzniku kryogenního karbonátu jsou hodnoceny na základě terénního pozorování, studia poměrů stabilních izotopů uhlíku a kyslíku v karbonátu a datování pomocí členů uranových řad.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012