Podrobnosti záznamu

Název
    Upřesnění stratigrafického rozpětí některých zástupců rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda) v ordoviku Barrandienu
Autor
    Mikuláš, Radek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    -
Strany
    s. 128-130
Rok
    1996
Poznámky
    Projekt: GA205/94/0759, GA ČR
Klíčové slovo
    Aegiromena
    Barrandienu
    Brachiopoda
    Některých
    Ordoviku
    Rodu
    Rozpětí
    Stratigrafického
    Strophomenidina
    Upřesnění
    Zástupců
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012