Podrobnosti záznamu

Název
    Upřesnění vztahu mezi geologií, ekologií a politikou
Údaj o odpovědnosti
    Tomáš Pačes
Další názvy
    A precision of the relationship among geology, ecology and policy
Autor
    Pačes, Tomáš, 1937-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 11
Strany
    s. 347-349
Rok
    1991
Poznámky
    1 sch., 2 diag.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    ekologie
    ekonomika
    mezinárodní spolupráce
    organizace geologie
    životní prostředí
Klíčové slovo
    Ekologií
    Geologií
    Politikou
    Upřesnění
    Vztahu
Abstrakt (česky)
   Na zaměření geologie v období po 2.sv.válce měly výrazný vliv politické systémy v jednotlivých skupinách zemí. Po ropném šoku v 70.letech se ve vyspělých zemích zaměření geologie přesouvá z oblasti nerostných surovin do oblasti ekologie. V práci je uvedena řada příkladů funkcí geologických služeb, řešení problémů ekologie z geologického hlediska a vztahů různých zemí k těmto problémům. Je prokázána nepřímá závislost mezi množstvím emisí SO2 a jednotkou hrubého národního důchodu. Zhruba platí, že země které nejvíce znečišťují životní prostředí věnují nejméně prostředků na mezinárodní spolupráci v ekologii. Úspěšné zapojení geologie do řešení ekologických problémů vyžaduje vytvořit státní geologickou službu nezávislou na podnikatelské sféře, jak je tomu ve vyspělých západních zemích
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012