Podrobnosti záznamu

Název
    Uplatnění metod dálkového průzkumu Země v hydrologii
Údaj o odpovědnosti
    Josef Buchtele
Další názvy
    The Prospective Use of Remote Sensing for Hydrology
Autor
    Buchtele, Josef
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Vodní hospodářství
Svazek/č.
    Roč. 41, č. 2
Strany
    s. 42-47
Rok
    1991
Poznámky
    1 obr., 2 tab.
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Předmětová skupina
    dálkový průzkum Země
    dálkový přenos
    hydrodynamika
    hydrometeorologie
    modely v hydrogeologii
    ochrana podzemní vody
    pozorování režimní
    zpracování dat
Geografické jméno
    ČSFR
Klíčové slovo
    Dálkového
    Hydrologii
    Metod
    Průzkumu
    Uplatnění
    Země
Abstrakt (česky)
   Při uplatňování metod dálkového průzkumu Země v hydrologii lze navazovat především na rozvoj této metodiky v meteorologii. Návaznost je dána především těsnou spojitostí meteorologických jevů s hydrologickým cyklem. Rozdíly spočívají v rozlišovací schopnosti meteorologických družic, která se zvlášť projevuje při studiu přírodních zdrojů. Stálé charakteristiky území a povodí jsou v ČSFR podrobně zmapovány. Proto má hydrologie prvořadý význam na využití údajů meteorologických družic, monitorujících rychle proměnlivé plošné jevy. Kontinuální informace jsou nyní získávány zařízením pro příjem snímků, které je instalováno v ČHMÚ a SHMÚ.Tyto údaje je třeba doplňovat snímky z družicových systémů NANDSAT, Meteor, SPOT a leteckými snímky, pořízenými tuzemskými prostředky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012