Podrobnosti záznamu

Název
    Uplatnění metod vizuálního pozorování v historickém důlním díle Jeroným
Autor
    Kukutsch, Radovan
Konference
    Nové poznatky a měření v seiznologii, inženýrské geofyzice a geotechnice. OVA´09 (18. : 07.04.2009-09.04.2009 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 9, č. 2
Strany
    s. 137-145
Rok
    2009
Poznámky
    Projekt: GA105/09/0089, GA ČR
    Překlad názvu: Using the visual observation methods in historical Jeroným mine
    Rozsah: 9 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    analog technologies
    Jeronym mine
    visual monitoring
Klíčové slovo
    Díle
    Důlním
    Historickém
    Jeroným
    Metod
    Pozorování
    Uplatnění
    Vizuálního
Abstrakt (česky)
   Důl Jeroným jako středověké důlní dílo je dolem, ve kterém nacházíme místa s různým stupněm rozrušení horského masivu. Podnětem pro zavedení metod vizuálního pozorování je stav horského masivu a snížená stabilita některých částí Dolu Jeroným, zejména komor K3 a K4, ve kterých registrujeme značné opady stropů.
Abstrakt (anglicky)
   Analog technologies, such as sound, film and video recording, have a long history in many areas of research. The advantage of new digital technologies and the dynamic development of computer technologies is reflected in the possibility of the use of visual methods. The reason for the application of methods of visual observation in the historical mining work Jeroným is the inability to install all elements of a distributed measurement system (DMS) in selected locations in mining works with regard to the stability of the reduced space. Its application is also passportization of litterfalls and cavings.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012