Podrobnosti záznamu

Název
    Uplatnění neutron-neutronové karotáže (NNK-T) v inženýrskogeologickém průzkumu podkrušnohorského okraje severočeské hnědouhelné pánve
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Koupil
Autor
    Koupil, Miroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Hnědé uhlí
Svazek/č.
    Č. 3
Strany
    s. 35-38
Rok
    1986
Poznámky
    1 obr.
    il.
Klasifikační znak
    550.8
Skupina konspektu
    550
Klíčové slovo
    Hnědouhelné
    Inženýrskogeologickém
    Karotáže
    Neutron-neutronové
    NNK-T
    Okraje
    Pánve
    Podkrušnohorského
    Průzkumu
    Severočeské
    Uplatnění
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    27. 8. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012