Podrobnosti záznamu

Název
    Upper Devonian-Lower Carboniferous foraminiferal paleobiogeography and Perigondwana terranes at the Baltica-Gondwana interface
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Kalvoda
Autor
    Kalvoda, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Roč. 52, č. 4
Strany
    215
    s. 205-215
Rok
    2001
Poznámky
    7 obr., 1 fot., 2 tab., 2 s.bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Předmětová skupina
    brunovistulikum
    devon-svrchní
    Foraminifera
    karbon-spodní
    korelace stratigrafická
    paleobiogeografie
    terán
    vrásnění kaledonské
    vrásnění variské
    zóny biostratigrafické
Výraz tezauru
    Brunovistulian terrane
    Foraminifers
    Lower Carboniferous
    Moesian terrane
    Upper Devonian
    Zonguldak terrane
Geografické jméno
    Evropa střední
    Evropa východní
Klíčové slovo
    Baltica-Gondwana
    Carboniferous
    Devonian-Lower
    Foraminiferal
    Interface
    Paleobiogeography
    Perigondwana
    Terranes
    Upper
Abstrakt (anglicky)
   A new paleobiogeographic subdivision of the Perigondwana terranes is based on the study of Upper Devonian and Lower Carboniferous calcareous foraminifers. The Brunovistulian, Moesian and Zonguldak terranes in Central and SE Europe and Asia Minor (the Brunovistulian group of terranes) show close paleobiogeographic relationships to the East European foraminiferal association. Consequently, they are regarded as a part of the Fennosarmatian Province which represented a centre for the diversification for most groups of Upper Devonian and Lower Carboniferous calcareous foraminifers. A lower degree of similarity with the East European platform can be distinguished in the East Avalonian foraminiferal fauna while that of the Armorican group of terranes displays distinct differences constituting the separate Armorican Province.
   The results obtained support the idea that the Brunovistulian group of terranes formed the southern margin of Laurussia which was colliding with the Armorican group of terranes during the Variscan orogeny. In this respect, Brunovistulian group of terranes held a geotectonic position similar to that of East Avalonia even though the accretionary history of the terranes was different

   A new paleobiogeographic subdivision of the Perigondwana terranes is based on the study of Upper Devonian and Lower Carboniferous calcareous foraminifers. The Brunovistulian, Moesian and Zonguldak Terranes in Central and SE Europe and Asia Minor (the Brunovistulian group of terranes) show close paleobiogeographic relationships to the East European foraminiferal association. Consequently, they are regarded as a part of the Fennosarmatian Province which represented a center of the diversification for most groups of Upper Devonian and Lower Carboniferous calcareous foraminifers. A lower degree of similarity with the East European Platform can be distinguished in the East Avalonian foraminiferal fauna while that of the Armorican group of terranes displays distinct differences constituting the separate Armorican Province.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    20. 8. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012