Podrobnosti záznamu

Název
    Upper mantle xenoliths from the Pliocene Kozákov volcano (NE Bohemia): P-T-fO2 and geochemical constrains
Další názvy
    Xenolity svrchního pláště pliocénní kozákovské sopky (sv. Čechy): P-T-fo2 a geochemické podmínky.
Autor
    Huraiová, Monika
    Konečný, Patrik
    Řanda, Zdeněk
    Schovánek, Pavel
    Ulrych, Jaromír
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Roč. 57, č. 5
Strany
    18
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Bohemian Massif, Cenozoic volcanism, ultramafic xenoliths, spinel lherzolite,harzburgite, peridotite.
Klíčové slovo
    Bohemia
    Constrains
    Geochemical
    Kozákov
    Mantle
    NE
    P-T-fO2
    Pliocene
    Upper
    Volcano
    Xenoliths
Abstrakt (česky)
   V bazanitech pliocénní kozákovské sopky jsou hojné xenolity svrchního pláště. Studované vzorky ultramafických xenolitů pocházejí z hloubky 50-75 km.Vypočítaná teplota subsolidifikace xenolitů odpovídá 1165-1052°a odpovídá období, kdy xenolity byly uzavřeny v bazaltové tavenině. Jak složení minerálů, tak celkové složení lherzolitů ukazují na skrytou metasomatózu ve svrchním plášti.
Abstrakt (anglicky)
   Upper mantle xenoliths are abundant in the basanites of the Pliocene Kozákov volcano. The studied samples of spinel lherzolites come from the depth of about 50-75 km. The mineral assemblage preserved subsolidus temperatures of 1165-1052° from the time of xenolith entrapment. Mineralogical features as well as of the bulk lherzolite compositions are indicator of cryptic metasomatic events in the upper mantle.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014