Podrobnosti záznamu

Název
    Uppermost Ordovician bivalves from the Prague Basin (Hirnantian, Perunica, Bohemia)
Další názvy
    Svrchnoordovičtí mlži z pražské pánve (Hirnant, Perunica, Čechy)
Autor
    Kříž, Jiří
    Steinová, Marika
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 84, č. 3
Strany
    28
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Bivalvia, uppermost Ordovician, late Hirnantian, systematics, palaeoecology, Perunica, Prague Basin, Bohemia
Klíčové slovo
    Basin
    Bivalves
    Bohemia
    Hirnantian
    Ordovician
    Perunica
    Prague
    Uppermost
Abstrakt (česky)
   Dvanáct druhů (čtyři nové) a 9 rodů mlžů je popsáno z nejvyššího hirnantu pražské pánve, Čechy. Jsou dominantní ve dvou nových paleospolečenstvech Modiolopsis pragensis a Hirnantia sagittifera - Sluha kosoviensis (představujícím nejvíce diversifikované společenstvo skupiny společenstev Hirnantia na světě). Hojní mlži společně s diversifikovanými ramenonožci indikují v Perunice obnovu životních podmínek během nejvyššího ordoviku následující svrchnoordovické globální zalednění.
Abstrakt (anglicky)
   Twelve species (four new) and 9 genera of bivalves are described from the uppermost Hirnantian of the Prague Basin, Bohemia. They are dominant in two new palaeocommunities the Modiolopsis pragensis Community and the Hirnantia sagittifera - Sluha kosoviensis Community (the most diversified coommunity of the Hirnantia Community Group in the World). The rich bivalves together with diversified brachiopods indicate in Perunica the environment recovery during the uppermost Ordovician following the Upper Ordovician global glaciation.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014