Podrobnosti záznamu

Název
    Určení efektivní infiltrace a její prostorová a časová proměnlivost v ložiskové oblasti Rožná, Česká republika
Další názvy
    Groundwater recharge estimation and its scale and time variability in Rožná, Czech Republic
Autor
    Kuchovský, Tomáš
    Říčka, Adam
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník, 10. Česko-Slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres, Voda - strategická surovina pro 21. století, 31.8. - 3.9. 2009
Strany
    4
Poznámky
    Akce: 2009 ; Ostrava
Výraz tezauru
    groundwater recharge - groundwater flow - numerical model - Rožná
Klíčové slovo
    časová
    Česká
    Efektivní
    Infiltrace
    Ložiskové
    Oblasti
    Proměnlivost
    Prostorová
    Republika
    Rožná
    Určení
Abstrakt (česky)
   V souvislosti s připravovaným numerickým modelem proudění podzemních vod v ložiskové oblasti Rožná je stanovení hodnot efektivní infiltrace velmi významné. Efektivní infiltrace byla určena v povodích různé velikosti vyhodnocením průtoků programy RORA, PULSE a PART a vydatností dvou pramenů Mailletovou rovnicí. Výsledné hodnoty poukazují na vztah mezi efektivní infiltrací a velikostí povodí odrážející značný vliv hydrogeologických heterogenit především u malých povodí. Efektivní infiltrace je ovlivněna také topografickou výškou povodí. Vyšší povodí na rozdíl od povodí nižšího řádu drénují pouze lokální oběh podzemních vod. Jedenáctileté datové řady poukazují na sestupný trend hodnot efektivní infiltrace ve všech sledovaných povodích.
Abstrakt (anglicky)
   Regarding regional groundwater flow numerical model is prepearing, groundwater recharge determination is crucial. Groundwater recharge was estimated in variously large watersheds from streamflow records with the RORA, PULSE, PART computer programs and from spring records with Maillet formula. Results show relation between recharge and watersheds extent. It refers significant influence of hydraulic heterogeneities in local scale. Groundwater recharge is influenced also by groundwater drainage altitude. The highest recharge was determined at two large watersheds draining both deep and local groundwater flow. In contrary, the lowest recharge was determined at two small high-altitude watersheds, draining only local groundwater flow. Eleven-year period of data records used to recharge determination points to the long-term descending recharge trend.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012