Podrobnosti záznamu

Název
    Určování topografie povrchu po jejich přípravě nástrojem vysokorychlostní vodní paprsek technikami digitální fotografie
Autor
    Bodnárová, L.
    Hela, R.
    Hlaváč, L. M.
    Janurová, E.
    Mádr, V.
    Pustelník, J.
    Sitek, Libor
Konference
    Vodní paprsek 2009 (04.11.2009-05.11.2009 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Vodní paprsek 2009
Strany
    S. 101-108
Poznámky
    Autoři celkem: 7
    Projekt: GA103/07/1662, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Determination of the surface topography after the maintenance by the high-velocity water jet tool using the digital photography technique
    Rozsah: 8 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    concrete
    photography techniques
    surface topography
    water jet
Klíčové slovo
    Digitální
    Fotografie
    Nástrojem
    Paprsek
    Po
    Povrchu
    Přípravě
    Technikami
    Topografie
    Určování
    Vodní
    Vysokorychlostní
Abstrakt (česky)
   Předmětem příspěvku je studium povrchů degradovaného materiálu po přípravě opravy provedené vysokorychlostním vodním paprskem, zejména pulzujícím. Byly stanoveny optimální parametry pro snímání a vyhodnocení povrchů před aplikací sanačních materiálů v pozemním stavitelství na modelových materiálech s uměle připravenými korodovanými vrstvami. Destrukční účinek vysokorychlostního vodního paprsku na betonech různé kvality a stupně korozního napadení byly studovány experimentálně i teoreticky. Provedené experimenty jsou zaměřeny na následné využití dosaženého poznání v praxi při rozpojování betonu při opravách konstrukcí v pozemním stavitelství, zejména napadených sírany, oxidem uhličitým, fázovými transformacemi vody (cyklické zmrazování a rozmrazování) a chemickými rozmrazovacími prostředky. Předložená práce je zaměřena na určení metodiky klasifikace degradovaných a upravených betonových povrchů.
Abstrakt (anglicky)
   The topic of the contribution is to study surfaces of degraded materials after repair preparation performed by high-velocity water jet, especially the pulsing one. There were set up the optimal parameters for recording and evaluation of surfaces before the application of repair materials in civil engineering on model materials with artificially prepared corroded layers. Destructive action of high-velocity water jet on concretes of various qualities and corrosion damage degree were studied both experimentally and theoretically.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012