Podrobnosti záznamu

Název
    Uranopilit a jáchymovit z uranového ložiska Horní Slavkov
Údaj o odpovědnosti
    Jakub Plášil a Jaromír Tvrdý
Další názvy
    Uranopilite and jáchymovite from the Horní Slavkov uranium deposit
Autor
    Plášil, Jakub
    Tvrdý, Jaromír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 16, č. 1
Strany
    4
    s. 61-64
Rok
    2008
Poznámky
    2 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    549
    55(1)
    553.3/.4
Skupina konspektu
    549
    553
Předmětová skupina
    asociace minerální
    difrakce rentgenová
    důl opuštěný
    krušnohorský pluton
    lokalita mineralogická
    metoda prášková
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    minerály uranu
    mřížkové parametry
    rudy U
    sběratelství
    složení chemické
    sulfáty
    uranopilit
Výraz tezauru
    Czech Republic
    Horní Slavkov
    jáchymovite
    uranopilite
    uranyl minerals
Geografické jméno
    Čechy západní (Česko)
    Horní Slavkov (Sokolov, Sokolov)
Klíčové slovo
    Horní
    Jáchymovit
    Ložiska
    Slavkov
    Uranopilit
    Uranového
Abstrakt (česky)
   Uranopilit z Horní Slavkova vytváří žluté krystalické agregáty z tence tabulkovitých krystalů o velikosti do 0.5 mm. V rentgenovém práškovém záznamu uranopilitu z Horního Slavkova bylo zjištěno několik difrakcí, které odpovídají jáchymovitu. Obě fáze představují supergenní minerály uranylu, které vznikají jako in-situ alterační produkt z primárních minerálů uranu.
Abstrakt (anglicky)
   Uranopilite from Horní Slavkov forms yellow crystalline aggregates of thick tabular crystals up to 0.5 mm. In the X-ray powder diffraction pattern of uranopilite from Horní Slavkov few diffractions belonging to jáchymovite were found. Both phases represent supergene uranyl minerals formed as in-situ alteration products of primary uranium minerals.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    NM
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    16. 3. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012