Podrobnosti záznamu

Název
    Uranová mineralizace v kvartérním soliflukčním proudu výchozu ložiska Javorník (Rychlebské hory)
Další názvy
    Uranium mineralization in the quarternary solifluxiun flow of the Javorník deposit outcrop (Rychlebské Mt., Czech Rep.)
Autor
    Goliáš, Viktor
    Plášil, Jakub
    Škácha, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2006
Zdrojový dokument - monografie
    Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006
Výraz tezauru
    glacial erosion
    Javorník deposit
    secondary minerals
    solifluxion
    uranium
Klíčové slovo
    Hory
    Javorník
    Kvartérním
    Ložiska
    Mineralizace
    Proudu
    Rychlebské
    Soliflukčním
    Uranová
    Výchozu
Abstrakt (česky)
   Geofyzikálně byl zjištěn tvar tělesa aktivních svahovin. Zkoumány přítomné minerály.
Abstrakt (anglicky)
   The shape of soil radioacive body was observed geophysically. Present minerals was investigated.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012