Podrobnosti záznamu

Název
    Usazené srážky a chemismus malého horského povodí
Další názvy
    Occult precipitation and chemistry of small mountain catchment
Autor
    Fottová, Daniela
    Šír, Miloslav
    Tesař, Miroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Hydrologie malého povodí 2005, Praha 14.-15.9. 2005
Poznámky
    Akce: 2005/09/14 ; Praha
Výraz tezauru
    occult precipitation, cloud, fog, mountainous regions, pollutants
Klíčové slovo
    Chemismus
    Horského
    Malého
    Povodí
    Srážky
    Usazené
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá významem usazených srážek z větrem hnané nízké oblačnosti a mlhy na vegetační porost ve vybraných horských oblastech České republiky (Šumava, Jizerské hory a Krkonoše). Je podrobně popsána experimentální síť a odběrová zařízení pro odběr vzorků vody z mlhy a nízké oblačnosti. Pozornost je věnována zejména hodnocení množství vody a znečišťujících látek vstupujících do sledovaných oblastí formou usazených srážek.
Abstrakt (anglicky)
   Occult precipitation and chemistry of small mountain catchment
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014