Podrobnosti záznamu

Název
    Usazené srážky na Šumavě
Další názvy
    Tesař, Miroslav - Šír, Miloslav - Fottová, D. Deposited precipitation in the Bohemian Forest.
Autor
    Fottová, Daniela
    Šír, Miloslav
    Tesař, Miroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Aktuality šumavského výzkumu II: sborník z konference
Výraz tezauru
    cloud and fog water deposition, air pollution, fog water collector
Klíčové slovo
    Srážky
    Šumavě
    Usazené
Abstrakt (česky)
   Předložený příspěvek se zabývá sledováním a vyhodnocování usazených srážek na Šumavě. Třebaže usazené srážky představují z hlediska kvantitativního méně důležitou složku mokré depozice, tyto tzv. horizontální srážky představují významný vstup znečištění v mnoha horských a urbanizovaných oblastech.
Abstrakt (anglicky)
   Tesař, Miroslav - Šír, Miloslav - Fottová, D. Deposited precipitation in the Bohemian Forest.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014