Podrobnosti záznamu

Název
    Use of magnetic susceptibility of forest soils for imission mapping in the Krkonoše National Park
Další názvy
    Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP