Podrobnosti záznamu

Název
    Using of conical gauges probe for measurument of stress changes induced by progress of long wall
Autor
    Knejzlík, Jaromír
    Souček, Kamil
    Staš, Lubomír
Konference
    Modern management of mine producing, geology and environmental protection SGEM 2008. International scientific conference (8. : 16.06.2008-20.06.2008 : Albena, Bulharsko)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    SGEM 2008. International Scientfic Conference /8./. Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection
Strany
    S. 307-314
Poznámky
    Projekt: GA105/06/1768, GA ČR
    Překlad názvu: Užívání kuželové tenzometrické sondy pro měření napěťových změn indukovaných postupem porubní fronty
    Rozsah: 8 s. : CD ROM, www
    V knize uvedeno chybné ISBN ve tvaru 954918181-2, správné ISBN získáno z SKC.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    stress measurement
    undermining
Klíčové slovo
    Changes
    Conical
    Gauges
    Induced
    Long
    Measurument
    Probe
    Progress
    Stress
    Using
    Wall
Abstrakt (česky)
   Na bázi měření deformací na kuželovém dně vrtu je vyvinuto zařízení pro měření změn tenzoru napětí. Zařízení je použito pro dlouhodobé sledování napěťových změn vyvolaných postupem porubní fronty. Experiment ukázal, že monitorované deformace kuželového dna vrtu jsou působeny jak změnou geomechanické situace vlivem postupu porubní fronty tak i lokálním přerozdělením napětí v kombinaci s plastickou deformací "creepující" horniny na základě změny geomechanické situace při lokálním odlehčení masivu v důsledku odvrtání monitorovacího vrtu. Bylo zjištěno, že tento proces postupného přerozdělování napětí je patrný relativně dlouhou dobu po instalaci sond ve vrtech.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012