Podrobnosti záznamu

Název
    Using the resistivity method to define the rock massif zones affected by old mine workings
Další názvy
    Využití rezistivitní metody k vymezování zón v horninovém masivu ovlivněných starými důlními díly