Podrobnosti záznamu

Název
    Utilisation of interlaying sands of Vršany browncoal open pit as a substitution of the Ohře river fluvial sands in the North-western Bohemia
Další názvy
    Možnosti využití meziložních písků z uhelného lomu Vršany jako náhradního zdroje namísto otvírky nových ložisek v Poohří