Podrobnosti záznamu

Název
    Utwory formacji wierzowskej na tle wcesnokredowych warunków sedymentacji w zachodnej cześci basenu protoślaskiego (Morawy, Republika Czeska)
Autor
    Golonka, J.
    Krobicki, M.
    Skupien, P.
    Strzeboński, P.
    Vašíček, Zdeněk
    Waśkowska, A.
Jazyk
    polsky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologia 2008
Svazek/č.
    Roč. 35, 2/1
Strany
    s. 31-38
Rok
    2009
Poznámky
    Autoři celkem: 6
    Překlad názvu: Uloženiny veřovického souvrství během spodnokřídových sedimentačních režimů v západní části protoslezské pánve (Morava, Česká Republika)
    Překlad názvu: Veřovice Formation deposits during Early Cretaceous sedimentological regimes in the western part of the proto - Silesian Basin (Moravia, Czech Republic)
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Outer Western Carpathians
    proto - Silesian Basin
    Veřovice Formation
Klíčové slovo
    Basenu
    Cześci
    Czeska
    Formacji
    Morawy
    Protoślaskiego
    Republika
    Sedymentacji
    Tle
    Utwory
    Warunków
    Wcesnokredowych
    Wierzowskej
    Zachodnej
Abstrakt (česky)
   Je předložen sedimentologický vývoj veřovického souvrství na základě raně křídových geotektonicko - eustatických změn v protoslezské pánvi. Tyto procesy byly důsledkem postupného alpsko - karpatského sedimentačního prostoru. Geologické události dobře korespondují s globální sekvenční stratigrafií.
Abstrakt (anglicky)
   Sedimentological development of the Veřovice Formation (Czech Moravia) is presented, according to Early Cretaceous geotectonic - eustatic changes in the proto - Silesian Basin. Those processes were a consequence of a gradual rebuilding the architecture of the Alpine - Carpathian realm. The geological events well correspond with the global sequence stratigraphy.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012