Podrobnosti záznamu

Název
    Utwory przełomu jury i kredy w zachodnich Karpatach fliszowych polsko-czeskiego pogranicza
Údaj o odpovědnosti
    Jozef Michalík
Další názvy
    Jurassic-Cretaceous boundary formations in western part of the Outher Flysch Carpathians on the Polish-Czech borderland
    Útvary jursko-kriedového rozhrania v západnej časti flyšového pásma Západných Karpát na poľsko-českom pohraničí : Źywiec 27.-29. september 2008
Autor
    Michalík, Jozef, 1946-
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 40, č. 3-4
Strany
    s. 279
Rok
    2008
Poznámky
    2 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Miner. Slov.
Klasifikační znak
    061.3
    55(1)
    551.7
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    exkurze
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jura
    konference
    křída
    lom
    paleogeografie
    sedimentologie
    stratigrafie
Geografické jméno
    Lešná (Vsetín, Valašské Meziříčí)
    Morava (Česko)
    Polsko
    Štramberk (Nový Jičín, Kopřivnice)
Klíčové slovo
    Fliszowych
    Jury
    Karpatach
    Kredy
    Pogranicza
    Polsko-czeskiego
    Przełomu
    Utwory
    Zachodnich
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    2. 4. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012