Podrobnosti záznamu

Název
    Uzavřeniny anhydritu a barytu v jurských geodách z Moravy a jejich genetický význam
Další názvy
    Anhydrite and barite inclusions in Jurassic geodes from Moravia and their genetic significance
Autor
    Losos, Zdeněk
    Přichystal, Antonín
    Richterová, Dana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999
Svazek/č.
    Roč. VII., č. 1
Strany
    3
Rok
    2000
Výraz tezauru
    anhydrite
    barite
    Jurassic silica geodes
    sabkha setting
    sulphate inclusions
Klíčové slovo
    Anhydritu
    Barytu
    Genetický
    Geodách
    Jurských
    Moravy
    Uzavřeniny
    Význam
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012