Podrobnosti záznamu

Název
    Váté písky na území města Brna
Autor
    Bajer, A.
    Lisá, Lenka
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Svazek/č.
    Roč. 12, -
Strany
    s. 5-7
Rok
    2005
Poznámky
    Překlad názvu: Air-blown sediments in the area of Brno
    Rozsah: 3 s.
    Výzkum finančně podpořila Archaia Brno, o. p. s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    air-blown sands
    Červený kopec
    exoscopy
    granulometry
    heavy minerals
Klíčové slovo
    Brna
    Města
    Písky
    území
    Váté
Abstrakt (česky)
   Během stavebních prací byl na východních svazích Červeného kopce v Brně odkryt profil kvartérními sedimenty. Ve svrchbí části profilu bylo identifikováno těleso výtých písků. Geneze těchto sedimentů byla určena na základě zrnitostních analýz, makropopisu a pozice. Pleistocénní stáří je dokumentováno přítomností nadložních spraší. Těleso vzniklo za spolupůsobení eolických a deluviálních faktorů, v pozdní fázi anaglaciálu. Transport materiálu proběhl na velmi krátkou vzdálenost a je výsledkem lokálních bouří v rámci teplejších a humidnějších podmínek.
Abstrakt (anglicky)
   A section in Quaternary sediments was opened on the eastern slope of Červený kopec Hill (Brno) during engineering works. In the upper part of the section, a body of wind-blown sand was identified. Its genesis was classified based on grain-size analysis, macro-description and position. Sand provenance was deciphered from the composition of translucent heavy minerals and microfabric of quartz grains. Stratigraphic position of the sediments is determined on the basis of the underlying fluvial terrace and overlying loess. The presence of colluvium in the body of wind-blown sand reflects stratigraphic position in the humid part of the last glacial (anaglacial).
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012