Podrobnosti záznamu

Název
    Výběr vhodných lokalit pro výstavbu mrazírenských skladů
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Tajovský, Petr Štěpánek
Další názvy
    Search for localities suitable for the cooling plant stores building
Autor
    Štěpánek, Petr, 1949-
    Tajovský, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 2
Strany
    s. 33-35
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    Český masiv
    mechanika hornin
    sklady mrazírenské
    úložné poměry hornin
    zásobník podzemní
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Dubová
    Havlíčkův Brod
    Jimramov
    Královec
    Leštinka
    Ruprechtice
    Skuhrov-Růženina Huť
    Souvlastní
Klíčové slovo
    Lokalit
    Mrazírenských
    Skladů
    Vhodných
    Výběr
    Výstavbu
Abstrakt (česky)
   Článek se zabývá výběrem vhodných lokalit na výstavbu podzemních kaveren pro mrazírenské účečly na základě zakázky, zadané Ústřednímu ústavu geologickému ředitelstvím Mrazíren v r. 1987. Týkala se výstavby mrazírenských skladů pro potravinářské účely v oblasti Rychnovska, Náchodska a Hlinecka. Investor by rád využil některého lomu, ve kterém by bylo možno vyrubat jednu až čtyři komory o šířce 12-16 m, délce 60-100 m a výšce 7-10m. Délka přístupové štoly se předpokládá 10-40 m. Vzhledem k účelu stavby jsou dány specifické požadavky na horninový masív z hlediska geotechnických a hydrogeologických poměrů. Z celkového počtu 890 zkoumaných lomů bylo vybráno jen 8 lokalit, vhodných pro investiční záměr
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012