Podrobnosti záznamu

Název
    Východoslovenská neogénna panva, geologická stavba jej podložia a nádejnosť z hľadiska výskytu ropy a plynu
Údaj o odpovědnosti
    Rudolf Rudinec
Další názvy
    The east slovakian neogenne basin, geological structure of its basement and hydrocarbon perspectives
Autor
    Rudinec, Rudolf
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 14, č. 5
Strany
    s. 37-38
Rok
    1982
Poznámky
    Anglické resumé
    il.
    Příloha: Geologická stavba a nerastné suroviny hraničnej zóny Východných a Západných Karpát : zborník referátov zo seminára Geologické dni Jána Slávika
Klasifikační znak
    553.9
Skupina konspektu
    55
Klíčové slovo
    Geologická
    Hľadiska
    Jej
    Nádejnosť
    Neogénna
    Panva
    Plynu
    Podložia
    Ropy
    Stavba
    Východoslovenská
    Výskytu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    17. 10. 2013
Datum importu
    20. 5. 2014