Podrobnosti záznamu

Název
    Výmoly pod skluzem v úzkém údolí
Údaj o odpovědnosti
    Josef Libý, Tomáš Nachtmann, Jan Dobr
Další názvy
    Wash-outs beneath a landslide in a narrow valley
Autor
    Dobr, Jan
    Libý, Josef
    Nachtmann, Tomáš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Vodní hospodářství
Svazek/č.
    Roč. 40, č. 11
Strany
    s. 457-462
Rok
    1990
Poznámky
    3 obr., 5 fot., 3 diag.
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Předmětová skupina
    antropogenní jevy
    eroze
    hydrologie povrchových vod
    hydrotechnická zařízení
    modely v hydrogeologii
    profil přehradní
    přehrady
Klíčové slovo
    Skluzem
    údolí
    úzkém
    Výmoly
Abstrakt (česky)
   Na základě modelu hráze vodní elektrárny a přilehlého úseku odpadního koryta byly studovány destrukční účinky vodního proudu na stabilitu horninového masívu, možné změny morfologie a další negativní účinky v případě, že jde o sevřené údolí v klimatické oblasti s nevyrovnanými odtoky. Na modelu s pohyblivým dnem byly studovány jevy spojené s erozí za velké vody v údolí pod skluzem. Studovaný případ dokládá negativní účinky u vodního díla, které bylo navrženo v nevhodných podmínkách
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012