Podrobnosti záznamu

Název
    Výpočet mikroklimatických podmínek v separátně větraných důlních dílech programem "Separát"
Autor
    Chura, Jan
    Michalec, Zdeněk
    Zotyka, Václav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 56, č. 2
Strany
    s. 15-20
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt ČBÚ č. P24/2003, AACBU2403: Řešení způsobů separátního větrání s použitím chladících zařízení s eliminací nebezpečí od vystupujícího metanu.
    Překlad názvu: Computation of microclimatic conditions in separately ventilated roads by program""Separat"
    Rozsah: 6 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    flow
    road
    temperature
Klíčové slovo
    Dílech
    Důlních
    Mikroklimatických
    Podmínek
    Programem
    Separát
    Separátně
    Větraných
    Výpočet
Abstrakt (česky)
   Tento článek informuje o výpočetním programu "Separát", který je určen projektantům jako nový nástroj na projektování větrání v separátně větraných důlních dílech do maximální délky 2000 metrů. Program řeší jednoduchá i kombinovaná větrání, ve kterých může být zařazeno chladící zařízení. Jsou uvažovány netěsné lutnové tahy s proměnlivým objemovým průtokem.
Abstrakt (anglicky)
   This paper gives notice about computer program "Separat" that is to be used by designers as a new implement on ventilation projection in separately ventilated roads to the maximum longitude 2000 meters. This program solves both simple and combinated multi-fan duct systems where cooling can be included. The leaking duct systems with variable voluminious flow are taken into account.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012