Podrobnosti záznamu

Název
    Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině
Další názvy
    Calculation of spatial distribution of seismic velocities in rock
Autor
    Baratoux, Lenka
    Machek, Matěj
    Špaček, Petr
    Ulrich, Stanislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Československý časopis pro fyziku
Svazek/č.
    Roč. 54, č. 4
Strany
    3
Rok
    2004
Výraz tezauru
    calculation
    rock
    seismic velocity
Klíčové slovo
    Hornině
    Prostorového
    Rozložení
    Rychlostí
    Seismických
    Vln
    Výpočet
Abstrakt (česky)
   Stručný popis metodického přístupu k výpočtu seismických vlastností polykrystalického agregátu a příklad srovnání vypočtených a naměřených hodnot
Abstrakt (anglicky)
   Short review of methodical approach to calculation of seismic properties of rock and example of comparison of calculated and experimentally measured data.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012