Podrobnosti záznamu

Název
    Výroba a doprava malých měst Moravy a Slezska po roce 1989
Autor
    Martinát, Stanislav
    Zapletalová, Jana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Geografie malých měst. Referáty ze semináře, konaného 24. června 2004 v Brně
Strany
    s. 62-67
Poznámky
    Projekt: IAA3086301, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Economic branches and transport in Moravian and Silesian small towns after 1989
    Rozsah: 5 s. : CD ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    economic branches
    small Moravian towns
    transport
Klíčové slovo
    1989
    Doprava
    Malých
    Měst
    Moravy
    Po
    Roce
    Slezska
    Výroba
Abstrakt (česky)
   Malá města jsou specifickým fenoménem sídelní struktury. Příspěvek se zabývá strukturou ekonomicky aktivních obyvatel a dopravními specifiky těchto měst s populací do 15 000 osob na Moravě a ve Slezsku. V úvodní části je analyzována rozdělení ekonomicky aktivní populace do zaměstnanosti v průmyslu a zaměstnanosti v zemědělství, lesnictví a rybolovu. Malá města jsou pak z pohledu výrobních členěna do několika kategorií - malá města s významnou zaměstnaností v zemědělství, výrazně průmyslová malá města, malá města v zázemí velkých center a malá města položená mimo hlavní dopravní tahy. Druhá část příspěvku se zabývá vlivem dopravní polohy malých měst na rozvoj - hlavní dopravní tahy, železniční spojení, dopravní dostupnost, dopravní infrastrukturu.
Abstrakt (anglicky)
   Small towns are distinct phenomenon of settlement structure. Article deals with economic activities of population of small towns and transport particularities of these towns up to 15 000 population in Moravia and Silesia. In first part economic activities of population are divided on the basis of employment in industry and employment in agriculture, forestry and fishery. According to these economic activities small towns are further classified into several categories - small town with distinct agricultural employment, small towns with important industrial role, small towns in cities hinterlands and small located aside from main transport routes. Second part of article deals with transport position influence on development of small towns. Main transport routes, railway connections, transport accessibility and transport infrastructure are analysed.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012